Vytlačiť

www.oxfordschool.sk
Telefón: 0908 254 383 / 0917 847 104
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 46 184 040
DIČ: 108 406 4102
Banka: ČSOB a.s.
Č. účtu: SK05 7500 0000 0040 0671 9786

 

Priestory výučby: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská, 911 50 Trenčín

 

 

 

Parkovanie nie je problém

 

Skvelá pizza a káva

 

Budova školy

 

 

 

Naša trieda