Vytlačiť

3 dôvody, prečo si firmy vyberú Oxford School:

Firemná angličtina
  1. Kvalifikovaný a skúsený, rodený angličan z Oxfordu, Veľká Británia. Nie je lepšieho spôsobu zvýšenia sebavedomia v hovorení a počúvaní cudzieho jazyka ako hodiny s kvalifikovaným a skúsenym 'native speaker'. Naša výuka prebieha len v angličtine, čo študenti veľmi ocenujú.

  2. Medzinárodné merítko.
    Naše kurzy spĺňajú normy Spoločného európskeho rámca jazykov. Takisto pripravujeme studentov na Cambridgeské ESOL skúšky, ktoré sú jedinečnou motiváciou pre študentov a umožňujú firmám porovnať úroveň angličtiny ich zamestnancov v medzinárodnom meritku. Všetci studenti Oxford School získavajú na konci kurzu jazykový certifikát Oxford School s dosiahnutou úrovňou.

  3. Profesionálny prístup.
    Náš rôznorodý učebný systém a pristup garantujú, že zamestnanci majú pravidelnú dochádzku a dobré učebné výsledky. Naše vstupné testy nám pomôžu s prípravou realistických a dosiahnuteľných cieľov pre studentov. Firmy sú pravidelne informované o študentoch, ich progrese a návštevnosti.

Ponúkame skupinovú jazykovú prípravu alebo výuku "one to one" a to buď vo Vašej spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Trenčíne.

Ponuka našich kurzov:


Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich kurzoch, alebo si dohodneme osobnú návštevu Vašej spoločnosti.