Vytlačiť

Zameranie kurzov pre dospelých:


Úrovne: od začiatočníckej úrovne /Elementary (level A1 Európskeho referenčného rámca) až po úroveň Proficiency (level C2 Európskeho referenčného rámca)

Rozvrhy: 90 minút dvakrát do týždňa

Charakteristika: Všeobecné kurzy anglického jazyka sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky „skills“, ako sú písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie a v neposlednej rade komunikácia. Najnižšia veková hranica je 18 rokov. Všetky úrovne od B1 vyučuje veľmi skúsený a kvalifikovaný „native speaker“, čiže anglický lektor z Oxfordu VB.

Podmienkou zápisu do kurzu pre nových študentov našej jazykovej školy je vstupný test. Na test je potrebné sa objednať dopredu.