Vytlačiť

AKO UČÍME?

Vyučovacie metódy našej jazykovej školy vychádzajú z najnovších poznatkov učenia sa jazykov a ich výučby. Náš riaditeľ Rob Lee je vysoko kvalifikovaný a skúsený učitel s vysokou znalosťou angličtiny, ktorý sa pravidelne zúčastňuje ďalšieho vzdelávania.

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI:

Počas vyučovania anglického jazyka budete venovať veľa času hovoreniu. Počas rečového tréningu budete niekedy  opravovaný často, napr. počas precvičovania gramatiky. Inokedy budete opravovaný občas, lebo chceme, aby ste hovorili plynule a skúsili vyjadriť svoje myšlienky. Rovnováha medzi presnosťou a plynulosťou hovorenia Vám pomôže zlepšiť Vašu hovorenú angličtinu.

Prax je veľmi dôležitá, a aby ste si zvykli na hovorenú angličtinu s rôznymi prízvukmi, budeme pravidelne počúvať DVD a CD.

Pri čítaní v triede sa stretnete so širokým záberom rôznych typov textov (novinové články, listy, krátke príbehy, reklamy, brožúry atď.). Tiež Vám radíme čítať čo najviac mimo vyučovania.

Písanie sa precvičuje nielen na hodine, ale aj vypracovaním domácich písomných úloh. Niekedy sa príprava na domácu úlohu spraví už na hodine. Opravené domáce úlohy môžu slúžiť na zdokonaľovanie Vašej presnosti v angličtine.

Na hodinách budete tiež zlepšovať Vašu gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť, keďže tieto oblasti sú veľmi dôležité pre zdokonalenie Vašej angličtiny.

 

AUTONÓMIA ŠTUDENTA

Sme presvedčení, že študenti sa učia rôznymi spôsobmi a že je dôležité nájsť spôsob, ktorý je pre Vás najvhodnejší. Váš učiteľ Vás bude viesť k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, ako sa učíte.