Vytlačiť

 

Robert LeeNáš riaditeľ a lektor je Rob Lee. Ide o skúseného a vysoko kvalifikovaného učiteľa angličtiny z Oxfordu vo Veľkej Británii.

Po štátnicach v lingvistike a nemčine bol 12 rokov učiteľom, školiteľom učiteľov a manažérom na British Council v Maroku, Poľsku, v Českej Republike a na Slovensku. Niekoľko rokov
bol tiež skúšajúci pre Cambridgské skúšky. V období od 2010 do 2014 bol Rob lektor akademického písania na City University v Trenčíne.

Rob každé leto pracuje ako študijný riaditeľ a školiteľ učiteľov v jazykovej škole Bell Cambridge https://www.bellenglish.com/, ktorá je jedna z najprestížnejších jazykových inštitúcií vo Veľkej Británií.


Andrea Jurcova Lee Andrea Lee Jurčová žila sedem rokov v anglickom Londýne. V tom období získala TEFLA certifikát učiteľky angličtiny. Taktiež študovala angličtinu a dosiahla Cambridge certifikát (C2) „Proficiency in English“ najvyššiu úroveň Cambridge jazykových skúšok. Po návrate pracovala 7 rokov na British Council v Prahe ako členka skúškového tímu a zároveň vyučovala angličtinu.

Na našej Oxford School Slovakia Andrea poskytuje zákaznícky servis, a vyučuje úrovne A1 a A2.

 

Erich Vladár Erich Vladár. Je skúsený učiteľ, ktorý od roku 2003 pracuje ako lektor anglického jazyka na City University of Seattle a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne. Niekoľko rokov pôsobil aj ako manažér jazykového programu IEP a tiež ako vedúci katedry cudzích jazykov na uvedených univerzitách.

Erich študoval anglický jazyk, históriu a anglickú literatúru na slovenských univerzitách a vo svojej bohatej pedagogickej praxi okrem akademických kurzov pôsobil aj ako učiteľ v niekoľkých jazykových školách, kde pripravoval študentov na jazykové skúšky. 

 

John Graham John Graham začal učiť v roku 1995 v Los Angeles, Kalifornia, USA, odkiaľ pochádza. V roku 1997 prišiel na Slovensko ako učiteľ angličtiny cez US Peace Corps. Odvtedy učí nielen angličtinu, ale robí aj preklady a jazykové korektúry najmä pre odborné časopisy.

Od 2001 učí rôzne predmety pre City University of Seattle na Slovensku, ale má aj skúsenosti s vyučovaním v Českej republike, Bulharsku, Rumunsku, Čine a Vietname.

 

Rob Lee získal nasledujúce kvalifikácie:

 

Štátnice z lingvistiky a nemčiny:

  • 1
Cambridge Certifikát na učenie angličtiny ako cudzieho jazyka (CELTA):
  • 2
Cambridge Diplom na učenie angličtiny ako cudzieho jazyka (DELTA):
  • 3
British Council manažérsky rozvoj:

  • 4
British Council školiteľ učiteľov:

  • 5
 

Andrea Lee Jurčová získala nasledujúce kvalifikácie:

 

Cambridge Certificate of Proficiency in English (úroveň C2):
  • andrea_cambridge
Certificate in Teaching English as a Foreign Language:
  • andrea_tefla
 

John Graham získal nasledujúce kvalifikácie:

 

Diplom PhD:

  • graham_phd
Cambridge Certifikát na učenie angličtiny ako cudzieho jazyka (CELTA):
  • graham_celta