Vytlačiť

Jazyková škola Oxford School Slovakia má rozsiahle skúsenosti s Cambridgeskými skúškami a s prípravou študentov na ich úspešné zvládnutie. Lektor Rob Lee bol niekoľkov rokov učiteľ a skúšajúci Cambridgeských skúšok.

Skúšky Cambridge ESOL, tzv. Cambridgeské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete.

Každý rok získa Cambridge ESOL certifikát viac ako dva milióny ľudí v mnohých krajinách sveta, a rozšíria si tak svoju kvalifikáciu i svoje študijné a pracovné možnosti.


Počas semestra ponúkame prípravu na skúšky.


Oficialne stranky Cambridge ESOL.