Vytlačiť

Spoločný európsky referenčný rámec (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK) pre jazyky vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem pre učenie sa jazykov, ich vyučovanie a hodnotenie pre všetky moderné európske jazyky, vrátane anglického jazyka.

V tomto rámci je šesť spoločných referenčných úrovní jazykovej zdatnosti – A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Tieto referenčné úrovne uvádzajú, čo na každej z týchto šiestich úrovní môže študent robiť.

Spoločný európsky rámec je však viac než len obsah učiva. Je to aj o Vás, o študentoch, a o tom, ako Vám pomôcť stať sa čo najlepším študentom jazyka.


Spoločný európsky rámec a kurzy našej jazykovej školy


Naše kurzy spĺňajú normy určené v referenčných úrovniach jazykovej zdatnosti Spoločného európskeho rámca.

Nasledujúca tabuľka ilustruje na akej úrovni je Váš kurz podľa Spoločného európskeho rámca:

Úrovne
rámca

Všeobecná angličtina pre
dospelých a teenagerov

Príprava na Cambridgeské
medzinárodne skúšky

A1

Začiatočníci
(Elementary)

 

A2

Mierne pokročilí

(Pre-Intermediate)

 

B1

Stredne pokročilí

(Intermediate)

 

B2

Vyšší stupeň stredne pokročilí

(Upper intermediate a First)

First (FCE)

C1

Pokročilí

(Advanced)

Advanced (CAE)

C2

Veľmi pokročilí

(High-Advanced)

Proficiency