Vytlačiť

FCE — FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali približne 4-5 rokov štúdia (úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Je to celosvetovo najrozšírenejšia úroveň. Táto skúška je vhodná pre stredný administratívny personál (napr. sekretárky). 

Obsah skúšky:

 

CAE — CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

je určený pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 7 rokov štúdia (úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Táto skúška je vhodná pre vedúcich pracovníkov. Na mnohých britských univerzitách je táto skúška nutnou vstupnou jazykovou požiadavkou. 

Obsah skúšky:

 

CPE — CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali zhruba 8 rokov štúdia (úroveň C2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Táto úroveň sa veľmi približuje jazykovým schopnostiam rodených hovoriacich. Držitelia tejto skúšky spĺňajú jazykové požiadavky na vstup na britské, mnohé európske a zámorské univerzity. 

Obsah skúšky:

 

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C. Neúspešní so stupňami D a E.